Recipe: Yummy Arabian Tea

Delicious, fresh and tasty.

Arabian Tea.

Arabian Tea You can have Arabian Tea using 6 ingredients and 4 steps. Here is how you cook it.

Ingredients of Arabian Tea

  1. You need 1/4 cup of Sugar.
  2. It's 2 cups of Ruwa.
  3. You need of Na'ana'a.
  4. You need of Lemon grass.
  5. You need of Lemon tsami.
  6. Prepare 4 tbsp of Tea powder.

Arabian Tea instructions

  1. Wannan nan neh hotan hakayan hadin.
  2. Dafarko xaki wanke Tukunyarki sai ki wanke na'anarki da lemon grass ki xuba acikin Tukunyar sai ki matse lemon tsami ki xuba sannan ki saka tea powder dinki sai ki barshi ya dahu..
  3. Note: shi wannan tea din idan a kan gas cooker xaki ba a saka mai wuta dayawa wuta xaki saka yana ci kadan kadan har sae ya hadu sbd dahuwa ake so yayi bah tafasa bah..
  4. Sai tea powder ita wannan tea powder din hadata nake da kaina,sannan tea powder din ta kun shi kayan shayin larabawa irin su kirfa habba'an dasauransu..